ASPCalendar
Şubat 2022
Pt
Sa
Ça.
Pe
Cu
Ct
Pa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocak
 
Mart
Belediye Vergi Takvimi
Fotoğraflarla Taraklı
Başvuru Rehberi
 
BAŞVURU REHBERİ
Nikah İşlemleri

Gereken Şartlar:

1- Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak hakim, olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.

2- 17 yaşını dolduran kadın ve erkeklerin evlenmeleri anne, baba veya vasisinin izniyle gerçekleşir.

3- Eşi ölen veya boşanan kadın iddet müddetini (300 gün) beklemek zorundadır. Süreyi beklemeden evlenmek için iddet müddetini (Boşanma veya kocasının ölmesinden ötürü yeniden evlenecek olan kadının beklemesi gereken süre) Sulh Hukuk Mahkemesi’nden kaldırarak, kararı Belediye Nikah Memurluğuna getirmesi gerekmektedir.

4-Yabancı uyrukluların nikah işlemleri Nüfus Müdürlüğü’nde yapılmaktadır.

Yeşil Kart Başvurusu

Yeşil Kart 18.06.1992 tarih ve 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması yürürlüğe girmiştir.

Başvuru
Kanundan yararlanmak üzere Valiliklerde (Sağlık Müdürlüklerine) veya Kaymakamlıklarda (Merkez Sağlık Ocaklarına) ilk olarak başvuranların Yeşil Kart başvuru ve bilgi formları ; Muhtarlıklara, nufus müdürlüğüne, deftarlık veya mal müdürlüğüne, Tapu sicil müdürlüğüne,Belediye başkanlığına ve gerekli görülen hallerde emniyet veya jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlara havale edilir.

Değerlendirme ve yeşil kartın verilmesi
Kanundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemeler üzerine aynı hanede yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, tarım gelirleri,menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devlet’den, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen trasfer ve hibe niteliğindeki nakdi gelirlerinin ve bu türlerden aynı gelirlerinin yıllık net toplamının onikide birinin hane sayısına bölünmesi suretiyle her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirler.
Hesaplanan gelir payları 1475 sayılı iş kanununa göre sanayide çalışan 16 yaşından büyük işciler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan evli ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta pirimi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3 ünde (Bakanlar Kurulunca artırılması halinde belirtilen oranında) az olduğu takdirde o hanede yaşayan ve sağlık güvencesi bulunmayan talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararlaştırılır.

Sevk zinciri
Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde kendilerine verilen Yeşil Kartta yazılı bulunan Sağlık Ocağı İlçe Devlet Hastanesi ve İl Devlet Hastanesine, bu sevk zincirindeki sıraya uygun olarak başvurabilirler.
İkamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde İl merkezlerinde Sağlık Müdürlüğünün , İlçelerde sorumlu Sağlık Ocağı Tabipliğinin , diğer yerlerde o mahaldeki Sağlık Ocağı Tabipliğinin sevk zincirine göre sevk edileceği sağlık kurum ve kuruluşu tarafından kart sahiplerine sağlık hizmeti verilir.

Yoklama (Vize)
Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartlarını senede bir defa “Vize” yaptırmak zorundadırlar.Yeşil Kartlarını aldıkları sağlık kuruluşlarına başvurarak vizelerini oralarda yaptırırlar.

İptal
Herhangi bir şekilde Kanunu’nun dışında sağlık güvencesi sağlanan yahut aylık geliri veya gelir payları Kanun kapsamı dışında kalan Yeşil Kart sahipleri Yeşil Kartlarını aldıkları makama geri vererek iptal ettirmek zorundadırlar.

Asker Aile Yardımı

a) Asker Aile Yardımının Alınması için Gerekli Şartlar:
Asker ailesinin gelir düzeyi düşük olup, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞKUR gibi herhangi bir sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir.

b) Yardımı Alabilecek Kişiler:
1- Askerin Eşi
2- Askerin Annesi (eşi vefat etmişse)
3- Askerin Annesi (eşi %60 özürlüyse)
4- Askerin Annesi (boşanmışsa)
c) Getirilmesi Gereken Evraklar:
1- İkametgah İlmuhaberi (Bağlı bulunduğu muhtarlıktan)
2- Fakirlik Belgesi (Bağlı bulunduğu muhtarlıktan)
3- Evlenme Cüzdanı
4- Evi kira ise Kira Kontratı
5- Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği

Yardımı almak isteyen kişiler hazırladıkları belgelerle Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmalıdır.

Cenaze İşlemleri

Gerekli Belgeler
1 - Ölen kişiye ait nüfus cüzdanı.
2 - Nüfus cüzdanı yoksa nüfus kayıt örneği.
3 - Cenazenin bulunduğu yerin adresi(İlçe sınırları içerisinde olması gerekiyor).
4 - Hastalığı varsa hastalığı ile ilgili raporları.
5 - Türk vatandaşı değil ise ikametgah teskeresi veya pasaportu.

Taraklı'da gezilecek yerler   Taraklı'da nerede yenir   taraklı'da nerede kalınır
Ana Sayfa | Faydalı Linkler | Yurtlar | Site Haritası | İletişim